Dokumenty Szko造 - 2018/2019

STATUT SZKOΧ

PLAN PRACY SZKOΧ

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO

Dokumenty Szko造 - 2017/2018

PLAN PRACY SZKOΧ

PROGRAM WYCHOWAWCZO PROFILAKTYCZNY

STATUT SZKOΧ

Dokumenty Szko造 - 2016/2017

PLAN PRACY SZKOΧ

KONCEPCJA PRACY SZKOΧ

PROGRAM PROFILAKTYKI

PROGRAM WYCHOWAWCZY

STATUT SZKOΧ

Dokumenty Szko造 - 2015/2016

PROGRAM PROFILAKTYKI

PROGRAM WYCHOWAWCZY

STATUT SZKOΧ

Dokumenty Szko造 - 2014/2015

STATUT SZKOΧ

REKRUTACJA

Dokumenty Szko造 - 2013/2014

KRYTERIA PRZYJ岊 DO PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO, ODDZIAΣ PRZEDSZKOLNEGO I I KLASY SZKOΧ PODSTAWOWEJ

REGULAMIN REKRUTACJI DO ODDZIAΣ PRZEDSZKOLNEGO I KLASY PIERWSZEJ

REGULAMIN REKRUTACJI DO PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO

Dokumenty Szko造 - 2012/2013

ANEKS nr 1/2013 do REGULAMINU ZF吁

ANEKS nr 2/2012 do REGULAMINU ZF吁

ANEKS nr 1/2012 do REGULAMINU ZF吁

REGULAMIN ZF吁

Dokumenty Szko造 - 2011/2012

PLAN PRACY SZKOΧ NA ROK SZKOLNY 2011 - 2012

KONCEPCJA PRACY SZKOΧ na lata: 2011 - 2013

PROGRAM PROFILAKTYKI

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ

REGULAMIN RADY RODZIC紟