Samorząd Uczniowski - 2018/2019

Opiekun SU:

p. Anna Sulewska

Przewodniczący:

Patrycja Zubrzycka z klasy VIII

Zastępca przewodniczącego:

Natalia Fatkowska z klasy VII

Skarbnik:

Oliwia Retel z klasy VIII

Pozostali Członkowie: